Wednesday, January 18, 2017

Maavärina mudel

Maavärinamudelis suureneb järjest maavärina tugevus. Läbi katsetamise, proovimise ja arutelu said lapsed teada kuidas jäävad tugevas maavärinas püsti madal maja, kõrge maja tugeva vundamendiga ja kõrge maja ilma tugevdatud vundamendita. 


No comments:

Post a Comment